Logo ARCHE (798 bytes)

1-1998     .

0.gif (43 bytes)

Пачатак Гэты праект Навіны Рубрыкі Цалкам Іншае

НАЗАД  да ЗЬМЕСТУ


слоўнік паняццяў

Даліла Самасыс

Good porning!
 і іншыя антырымыНа просьбу рэдакцыі я абраў для публікавання найменш спрэчныя творы з велічэзнае й, на жаль, нераўнацэннае творчае спадчыны паэткі Далілы Самасыс (літ. псеўданім; сапр. імя — Саламея Кварт; дарэчы, пад гэтым імем аўтарка вядомая каму-некаму як стваральніца вершаў на ідыш і эсперанта). Вышэйпададзеная назва цыклу сведчыць, што ад сціпласці (ува ўсіх сэнсах слова) паэтка не пакутавала. Так, ёй хапіла маніі велічы абвесціць сябе вынаходніцаю новага паэтычнага гатунку. Сама яна называла плён свайго вершавання анафарамі (што, як усеагульна вядома, азначае фанетычнае дапасаванне радкоў адзін да аднаго паводле іхнага пачатку); аднак назва «антырымы» падалася мне красамаўнейшаю й адпавяднейшаю творчай манеры наскае аўтаркі. Зласліўцы небеспадстаўна абвінавацяць спадарыню Самасыс у тым, што яна, хутчэй за ўсё, проста гартала слоўнікі (абазнаныя ў лексікаграфіі нат могуць сказаць, якія) дый выпісвала ўсё, што на даны момант пасавала. У адказ я магу адно запытацца: ці не карыстаюцца гэтыя літаратары хоць зрэдчас з адваротнага слоўніка, спрабуючы рымаваць? Па-мойму, шлях, які абрала для сябе спн. Самасыс, перспектыўнейшы, бо тлумачальныя слоўнікі нашмат багацейшыя лексічна й прыдатнейшыя ў працы. Да таго ж, і веданне беларускае мовы такім чынам удасканаліць лягчэй. Што да першае часткі назвы, то, пры ўсёй яе нецнатлівасці, гэта, прынамсі, далёка не найгоршае з шырокаўжывальных тут ангельскамоўных пажаданняў!

Андрэй Хадановіч.

Алегорыя

алігархія
алігафрэнаў
і алігатараў
.

Апраменьванне

апранаха
апраметнай
апрычонасці
.

Атрута

атракцыйны
атрымаўся
атрыбут
.

Багацце—I

ў багажы
багаткі
й багавінне
.

Багацце—II

багны
і багнеты
багавіцы
.

Вартасці

вар’ятаў
варта
вартаваць
.

Вобшук

вобмацкам
у воблаку
вобразаў
.

Водведкі

вобласць
водару
водарасцяў
.

Вопратка

вопрамеццю
вобзем
і ўся водпаведзь
.

«Волат»

да волава
ці волі
ні на волас
.

Вонках

вомрак —
і вопадзь
воплескаў
.

Вопіс

вобмаль
воблы
і вопыту
.

Вербніца

вярблюдаў
вярбуюць
у вернікі
.

Грамніца

грамадская
граматыка
грамленняў
.

Дольмэны

дольняе
дойлідства
долі
.

Дыктоўка

дыхтоўная
дыхатамія
дыху
.

Ершаскладанне

ерась
ераў
i еўразiйства
.

Змораны

змагаюся
з мроямі
ў змроку
.

Здзіўленне

здзіранне
здзірванелае
здзейсненасці
.

Імкненне

імглістае
імя
імостачкі
.

Крамзолi

крамнiна
крамянай
крамолы
.

Крывія

крывізны
крывасмокаў
і пакрыўджаных
.

Лекцыі

лякайся
лексічнае
ляксы
.

Лётнік

летаваць
у летаргічных
летуценнях
.

Мацея, 29

маца —
маці
мацункаў
.

Мы

мытнікі
на мыліцах
мыслення
.

Натрапіла

насамрэч
на самца
насарога
.

Нашэсце

нашыя
на шыях
нашэннікаў
.

Небаракi

неба
й небяспека
небыцця
.

Нярэчыўнае

ў нераце
нерэальная
нерэiда
.

Оптымум

оперны
опiюм
оптам
.

Пабраўшыся з

паброснела
пабрузла
абрыдла
.

Паляванне

палову
паліцы
на паліва
.

Пар

парыванне
поркацца
ў порах
.

Паўза

паўз мяне
паўзе
паўзмрок
.

Good porning!

Порна–капытныя—I

поспех
і поступ —
поспал
.

Порна–капытныя—II

попа
і попыт —
поплеч
.

Наўспорнакапыта—I

пост
і посцілка —
попрыч
.

Наўспорнакапыта—II

посмех
а потым
і пострах
.

На свой порнакапыл—I

паралюш
парыву —
пародыя
.

На свой порнакапыл—II

помста
і порах
і попел
.

Проза

промні
і проліўні
пройшлага
.

Прымэс

прымаю
прымат
прыкрасці
.

Прыступкі

прысмак
прысутнасці
прысуду
.

Прыхваткамі

прыхаваныя
прыхамаці
прыхільніцаў
.

Рандэву

раннія
рамонкі
на рамёнах
.

Раскоша

раскашляўся
расскуголіўся
раскашэліўся
.

Рэха

рэшта
ў рэчышчы
рэчаіснасці
.

Салажэрца

салонны
саладзiн
саладзіні
.

Спадкаемец

спадручна
спадзявацца
спадару
.

In pace

спачыць
у пацалунках
з пацуком
.

Сутнаснае

сутаргі
сутарэнных
сустрэч
.

Трызненне

трывала
трымацца
трынаццатым
.

Турботы

туляцца
з тузінам
туліпанаў
.

Уляганне

улагодзіць
улюбёнае
ўлонне
.

Увага

ваганты
не вагаюцца
ў вагоне
.

Фальклорнае

фалангі
фаласаў
і фальканэтаў
.

Харызма

харэаграфія
харавога
харчавання
.

Хораша!

хордавыя
ў хораме
і хорам
.

Храмасома

храмаваны
й храматычны
храм
.

Хулахупы

хупавая
хуліганка
ў хусці
.

Ценяваць!

цэннасць
цэнтнеру
цэнтонаў
.

Цэнзары

цэнтурыёны
ценяў
і цэнтаўраў
.

«Чарнілы»

чараванне
чарговае
чаркі
.

Шпага

шпаркая
як шпацыр
шпака
.

* * *

шолах
на шалях
шаленства
.

Экзамен

экзотыка?
экзекуцыя?
экзістэнцыя!
.

Эўфуістычнае

эўрыка:
эфектны
эўфемізм
.

Юргіні

юрысдыкцыя
юрлівага
юнацтва
.

Юшка

ютраня
ў юдолі
юдафобаў
.

«Ягня»

ягомасць
ягліцца
на ягадку
.

Яснавокая

я з мілаю
ў язычлівым
язміне
.

Якасць

яканне
як
якабінства
.

.

0.gif (43 bytes) Art ARCHE (5475 bytes)

ARCHE  1-1998

НАЗАД  да ЗЬМЕСТУ     да  Пачатку Старонкі

Пачатак Гэты праект Навіны Рубрыкі Цалкам Іншае

E-mail рэдаkцыі: analityka@yahoo.com
Web-майстар: mk
Чаkаем вашых мэйлаў з пытаньнямі або kамэнтарамі наkонт гэтага сайту.
Copyright © 1999 ARCHE "Пачатаk" magazine
Апошняе абнаўленьне:
13-04-1999