Logo ARCHE (798 bytes)

1-1998     .

0.gif (43 bytes)

 ! utwor literacki.
. , i.
. i .
L.Sh.

1.

i i . .   i . i i  .  , i i. . i . i . i . . . 26 , i . , i .   i. i   . . i i,  i i   ii iii ,  , , i.   i.

i i , i i. i, i, , i i , , i.  . , .   .   , , i, i i .     .   i i , i i  i. i , i i, .   i i, ,  . ii : i i i?

i i:  i i? : i ? i,   i.

. , i, , i. .

Ѹ , . , . i.   . i i . ! , i , , i , ii i  i , i  .   . . i. i i  i.   ii. i,  , ,   , i , , .

i .

i ii i  . i.   i  i. ! . !   i. i i, . i .  i i . : i? i i i    . i? . ΖΖ!  , i  , i i  .   . i .  . . i i   . i 4   . i i.  ., , i .   , , i iࢻ. i  . . i i i   i  i , i  . i , .  i. ,   . i ii , i, , i  . i i i.  i i  . i . i   i,   i i i  i  ii  .     i, i i  , i i , i . ii  ii.

 

2.

, i  ii i ii  i , . i.  ii ,    ii i . i , i , i  i .

! i.  .?

.

.   . i .

i . , ii i i i, i i ii i , i i i. i i, ii, i ii     . i. i , i i ii i i . i i  , i ii i i i  i , i ii .  , i ⸢, i  . i i. i i   i, i  . i   i, , i i i.    i , .

i, ii i  ?

ii ?

?

. .

i , .  , i. : i, i . ϒ ii.

ii , i . i .

 

. .

i i i    .  i i i i . , . i .   .

i i ,  .   , . i i i.  i .

i i i  i. i ii i i , , i, i .  , i , , i , 40.    19, i  . , i, , , ii . i, i i , i (ii i ). ,   i, i i.  i, i.   i , i i . i i.   , i  i, . i i i , , i . i i i i. i , , ,  i ii i i i, , i i, i i . ii i , i i   . i . i .

: . i i.

i i?  .

i ii .

. ii i, i iii . , i i . i .

.

21 i i, i, .

 

. i .

i . i. i, , i , i . , , ii i  i,   . i . i i . i i i. . i . i . i, i . i ii, i i. .  i.  i, i i .   , , i  i. ǒ i . i , i.

i . i i.  i i   i i, i, i, , ,    i i. i i   . i i i .    , , ii. i i i  . i . i i, i .   . i: i , , , , i ,  . i . , , i ,   ,   i.

i  i i . ii i  i . i  . i, ,  i i i i i i i. i . . i  i , . i , i , i , i , i , i i . i , . ˸ i .  ii i i     .   , . i   . i, i , i  , , ii i i. i .   i i i , , ii i, i:

i, i ? ii, ii i, i i i , i i ii?  , i,  ?   ? i. . i i, i, i, iii. , , . i ii i i ? i i  ?   i     , i i  ii .

, i , , i . .

i . ii i i i . i, , ii, i . ii i, . i  i i, i i. i, , ii . i . .

, i, i i. i . . i, i . i i   i . i . i .

i ,  . i . ?

i .

 

. i ii . Deus ex machina.


i , , ( i)  i. i , i  . .

ii i   .  iii, , . i, i . . i , i ,   . , . i. i i i  .    i . .

ii i. , , !!  , ii. .

  , . , i i , i  , i. i  . i i , : ! i i, ,   .

ii , . i, i , , i, i , i i  i ? i i   , i i?   , .

  i i. i i i. ,  i, i !
, i, , i, ii i, i .
i i, i, i ii . i  ,    i i  . i  i   ย.

i i. , ,   i  ? i , i ii .  ,   , . ? , , ! , i  ii .    .    , ,  : , ,   i, . ,   ,   ,  i i .      .    i .

i i. . , ii, i ,   i. i  . ii     i i . .

i i ? ,    .

i. ,  i .

?

i .

. , i, i i i i  i .   i . i . i , i . i i, ii. i i . i.  i . i ii  i.  .  .  . . i i. . ii i i i i .

iii?

i. i Deus ex machina.

, ii   i  i. i, .  i i . , 28 .   . ii i . C   37 i  12 i. i i  .

i .
, i ii i .   ,  i , , , .  i . i Frau Pincent. i , i i , i   i, , i . i, i, ii, i .   i i , i , i , ii i i . i .
i, i!
Ih will schlaufen nicht.

?

i . i  i i. i .   i.

i.
.
i .
.
, i , i .
i. .

Β, . i i. ?

.   .

 

. .

i , , i i. i i i, i  .

i i. . . i .   , i   i , , .

( i i )

i ?
i . i .
i . ? , i.   i , i  i.  ,   i.

i , .
i i
i i .

i . i . ! . ! i   .

, i. i  i  .
i i, i i  , i   .

i i
i
i
i .

i . i i,   .   . , , . ii.  , , , .   i i. i   i . i, i .   i i . i  ,   i i  .

ii, i ii .
  i i. i , i i.  . .

i.

i, i . ii ii ,  . .   ii , i   . i 1998   i.

i ? i.

i , ii ii.

i .

ָ .

.

 

i i. .

?

i .

. i i.    ii i . i .

.

0.gif (43 bytes) Art ARCHE (5475 bytes)

ARCHE  1-1998

        


E-mail k: analityka@yahoo.com
Web-: mk
k k k .
Copyright 1999 ARCHE "k" magazine
:
13-04-1999